Weerbaarheid

Als je weerbaar bent, geloof je in je eigen kunnen en kracht. Je voelt je zowel mentaal als fysiek sterk en straalt dat uit in alle situaties. Als je weerbaar bent kun je op een passende manier opkomen voor jezelf. Je kunt dan met respect voor de ander je grenzen stellen. Het kan voorkomen dat je te maken krijgt met bijvoorbeeld pesten, agressie, grens overschrijdend gedrag of geweld. Als je er wel mee te maken krijgt, kun je het een halt toe roepen en weet je zo nodig hoe je hulp kunt inschakelen.

Er bestaan verschillende vormen van weerbaarheid die allen in mijn trainingen aan bod komen.

Sociale weerbaarheid

Je bent in staat om evenwicht te vinden tussen het opkomen voor jezelf en het rekening houden met een ander.

Emotionele weerbaarheid

Je kunt gevoelens en emoties van zowel jezelf als de ander (h)erkennen en weet hoe je hiermee om moet gaan.

Fysieke weerbaarheid

Je bent in staat om fysieke vaardigheden in te zetten, zodat je je veilig voelt en weet hoeveel kracht je hebt.

De trainingen

De training start met een intake, zodat ik tijdens de training kan inspelen op individuele behoefte. Daarnaast werk ik met kringgesprekken, ervaringsgerichte opdrachten en bewegingsoefeningen. De oefeningen zijn gericht op:
• Trots en eigenwaarde
• Omgaan met pesten
• Kracht ervaren
• Ademhaling, stemgebruik, oogcontact
• Houding en uitstraling
• Samenwerking en vertrouwen
• Grenzen aan voelen, aangeven en bewaken
• Mishandeling

In mijn trainingen staat respect voorop. Respect voor jezelf en voor de ander, als basis voor samenspel en samenwerking. Je werkt aan zelfvertrouwen en zelfinzicht, waardoor je zelfbeeld en je eigenwaarde positief beïnvloed worden.

Onder trainingsaanbod een overzicht van de trainingen. Uiteraard behoren maatwerk trajecten voor tot de mogelijkheden.